Наукова діяльність

Досвід науково-пошукової діяльності – понад 15 років. Сферою наукових інтересів є історичні науки (зокрема, історія України, історія науки і техніки), філософія, технічні науки.

Кандидат філософських наук з 2008 року. Дисертація захищена у 2008 році за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Доктор історичних наук з 2016 року. Дисертація захищена за спеціальністю 07.00.07 - історія науки і техніки. Тема дисертації: «Розвиток тракторобудування в Україні в контексті світового прогресу (1920 – 1980 рр.)». Науковий консультант - професор кафедри квантової макрофізики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, доктор історичних наук Савчук Варфоломій Степанович.

Працює на посаді професора кафедри автомобіле- та тракторобудування НТУ «ХПІ». З 2014 року – старший науковий співробітник за спеціальністю «Автомобілі та трактори», а з жовтня 2022 - професор, атестат АП№004786. Брав активну участь у розробці технічних пропозицій щодо конструкції та керування робочими процесами машинно-тракторних агрегатів та автомобільного транспорту з метою значного підвищення рівня ефективності експлуатації за критерієм зменшення питомих витрат на одиницю продукції. 

Член редакційної колегії збірника наукових праць "Історія науки і техніки" Державного університету інфраструктури та технологій. Є автором понад 100 наукових публікацій, з них - дві одноосібних монографії та навчальний посібник.

Має патенти на винаходи та корисні моделі: №114630 від 10.03.2017 "Система дистанційного керування засобами малокаліберної зенітної артилдерії", №123037 12.02.2018 "Система дистанційного керування стрілецькою та артилерійською зброєю", №124561 від 10.04.2018 "Спосіб складання панелі повітряного судна", №124562 від 10.04.2018 "Автоматизований стенд для складання панелі повітряного судна".

gallery/1
gallery/dsc06762