Scientific articles and conferences materials

 1.  Роль самохідних шасі в історії розвитку вітчизняного тракторобудування // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехничний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Історія науки і техніки, - №64. - Х., 2011. - с.83-91

 2.  Становлення системи випробування тракторів на етапах зародження і розвитку вітчизняного тракторобудування // Донецький національний університет. Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. -  №2 (50). - Донецьк, 2012. - с. 141-153

 3. Вдосконалення наукових уявлень про становлення тракторобування на Харківському паровозобудівному заводі (на основі аналізу архівних документів) // Донецький національний університет. Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. - №1 (49). - Донецьк, 2012. - с. 35-45

 4. До проблеми становлення тракторобудування в Україні // Харк. Нац. Пед. Ун-т ім. Г.С. Сковороди. Збірник наукових праць Серія «Історія та георгафія». - Вип. 44. - Харків, 2012. - с.73-78

 5. Проблеми розробки нових конструкцій самохідних шасі у другій половині хх століття в СРСР // Вісник  Дніпропетровського унівеситету. Серія ІФНІТ. - Вип.20. - Дніпропетровськ, 2012. - с.200-205

 6. Система випробування тракторів на етапах зародження і розвитку вітчизняного тракторобудування // Історичні і політологічні дослідження. Грані історії: зб. наук. Пр. - Вип.5. - Горлівка, 2012. - с.413-428

 7. До 90-річчя початку пошукових робіт щодо створення тракторів на Харківському паровозобудівному заводі // Збірник наукових праць Серія «Історія та георгафія»/ Харк. Нац. Пед. Ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Вип. 46. - Харків, 2012. - с.253-258

 8. Дослідження В.М. Болтинського в контексті розвитку вітчизняного тракторобудування // Київський центр пам'яткознавства НАН України. Питання історії науки та техніки. -  №2 (22). - Київ, 2012. - с.33-38

 9. Політичні і економічні чинники розвитку тракторобудування в Україні в період індустріалізації // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Історія і археологія. - т.21. - № 1/1. - Дніпропетровськ, 2013. - с.45-51

 10. Соціально-економічні передумови індустріалізації України початку ХХ сторіччя // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Історія і філософія науки і техніки. - т.21. - №1/2. - Дніпропетровськ, 2013. - с.168-180

 11. Зародження тракторобудування на Харківському паровозобудівному заводі // Збірник наукових праць Серія «Історія та географія»/ Харк. Нац. Пед. Ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Вип. 49. - Харків, 2013. - с.174-177

 12. Передумови виникнення тракторобудування в Україні // Збірник наукових праць Серія «Історія та географія»/ Харк. Нац. Пед. Ун-т ім. Г.С. Сковороди, Вип. 50 Харків 2013 С.

 13. Розвиток тракторобудування в Україні: між минулим та майбутнім // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Історія науки і техніки, № 48 Харків 2013 с. 72-86

 14. Створення перших тракторів на початку ХХ сторіччя як передумови виникнення галузі тракторобудування в Україні // Донецький національний університет. Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал, № 1 (51) Донецьк 2013 с. 87-99

 15. Будівництво Харківського тракторного заводу – завдяки чи всупереч радянському плануванню? (про свідчать архівні матеріали) // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Історія науки і техніки, № 68 Харків 2013 С.100-110

 16. Проблеми розвитку машинобудування на Харківському паровозобудівному заводі імені Комінтерну у 20-30 рр ХХ сторіччя // Донецький національний університет. Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал, № 2 (52) Донецьк 2013 С.157-164

 17. Виробнича діяльність ХТЗ у рік його пуску (в контексті планів тракторизації СРСР) // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Історія і філософія науки і техніки, т.22, № 22 Дніпро-петровськ 2014 С.191-202

 18. Стратегія планування вітчизняного тракторобудування за часів індустріалізації: нездійсненний проект ХТЗ // Електронний вісник УААН) «Історія науки та біографістика» № 3 Київ 2013 - 

 19. Значення модернізації Державного Харківського паровозобудівного заводу імені Комінтерну на початку ХХ сторіччя в контексті розвитку тракторобудування в Україні // Електронний вісник УААН) «Історія науки та біографістика» № 4 Київ 2014 -

 20. Значення проектних доробок українського державного інституту з проектування металічних заводів в контексті розвитку тракторобудування в Україні (кінець 20 – початок 30 – х рр. ХХ сторіччя) // Київський центр пам'яткознавства НАН України. Питання історії науки та техніки, №4 Київ 2013 с.29-36

 21. Персоналії вітчизняного тракторобудування: повернення із забуття // Центр українознавства при КНУ ім. Т.Г. Шевченка «Українознавчий альманах», вип.14 Київ 2013 С.187 – 190

 22. Особливості виготовлення продукції тракторобудування на ДХПЗ імені Комінтерна (1923 – 1924 рр.) // Запорізький національний університет «Наукові праці історичного факультету» випуск ХХХІХ Запоріжжя 2013 с. 311-315

 23. Становление ХПЗ имени Коминтерна как предпосылка развития тракторостроения на Украине (период конца 19 – 20 х гг. ХХ ст.) // Сочинский государственный университет ‘History and Historians in the Context of the time’/ Vol. (11) № 2. Сочі 2013 С. 74-79

 24. Опыт создания первого трактора на ХПЗ им. Коминтерна: от прототипа до экспериментальной модели // Томский государственный університет «Вестник томського государственного университета», № 3 (29) Томськ 2014 С. 48-54

 25. Харьковский паровозостроительный завод им. Коминтерна в конце 19-20 х гг ХХ ст. и развитие тракторостроения // Волгоградский государственный университет «Вести ВГУ» Серия 4 «История», № 2 (26) Волгоград 2014 С. 81-87

 26. Видатні постаті вітчизняного тракторобудування: Сергій Леонідович Абдула // Київський центр пам'яткознавства НАН України. Питання історії науки та техніки, № 4 (32) Київ 2014 С. 61-67

 27. Первый трактор Харьковского паровозостроительного завода им. Коминтерна: исторические предпосылки, прототип, организация производства // Чел ГУ, Вестник Челябинского Государственного Университета  Серия «История», № 2 (357), вып. 62. Челябінськ 2015 С. 57-63