Наукова діяльність

Досвід науково-пошукової діяльності – 8 років. Сферою наукових інтересів є історичні науки (зокрема, історія України, історія науки і техніки), філософія, технічні науки.

Кандидат філософських наук з 2008 року. Дисертація захищена у 2008 році за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Упродовж 2011- 2014 рр. – докторант кафедри історії науки і техніки НТУ «ХПІ». Підготовлено до захисту дисертацію на тему: «Розвиток тракторобудування в Україні в контексті світового прогресу (1920 – 1980 рр.)» (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки). Науковий консультант - професор кафедри квантової макрофізики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, доктор історичних наук Савчук Варфоломій Степанович.

Тривалий час працюю на посаді доцента кафедри автомобіле- та тракторобудування НТУ «ХПІ». З 2014 року – старший науковий співробітник за спеціальністю «Автомобілі та трактори». Брав активну участь у розробці технічних пропозицій щодо конструкції та керування робочими процесами машинно-тракторних агрегатів та автомобільного транспорту з метою значного підвищення рівня ефективності експлуатації за критерієм зменшення питомих витрат на одиницю продукції.

Маю понад 70 наукових публікацій, з них - дві одноосібних монографії.

1