Книги

Тракторобудування в Україні - Кривоконь О.Г., монографія
Тракторы на почтовых изделиях, денежных знаках, лотерейных билетах - Кривоконь А.Г.

5. Тракторобудування в Україні: короткий нарис історії : навч. посібн. / О. Г. Кривоконь. — X. : вид-во Іванченка І. С., 2019. — 281 с.

У навчальному посібнику висвітлюються питання, що стосуються концептуальних засад виникнення та розвитку вітчизняного тракторобудування, науково-технічних тракторобудівних шкіл, висвітлюються біографії видатних конструкторів, інженерів, управлінців, науковців, котрі доклали зусилля для становлення тракторобудування як важливої галузі сільськогосподарського машинобудування. Окреме місце посідає висвітлення історії основних тракторобудівних підприємств, що функціонували на території теперішньої України.
Розгляд матеріалів, що пропонуються читачеві, сприятиме створенню умов для формування складових професійної компетентності фахівців машинобудівних та інженерних спеціальностей. Навчальний посібник стане в нагоді студентам, аспірантам, науковцям, викладачам, а також усім тим, хто опікується проблемами історії науки і техніки, зокрема історії сільськогосподарського машинобудування та тракторобудування в Україні та світі.

Тракторостроение: история и фалеристика - Кривоконь А.Г.


1. Тракторобудування в Україні : передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті – 80-ті рр. ХХ сторіччя) : монографія. – Харків : НВП ПП "Технологічний центр", 2015 – 643 с.

Монографічне дослідження присвячене висвітленню особливостей розвитку тракторобудування в Україні періоду 20-х – 80-х рр. ХХ сторіччя.

На основі архівних матеріалів та маловідомих джерел розкрито передумови, чинники, основні здобутки, проблеми та тенденції вітчизняного тракторобудування в контексті світового прогресу. Представлений аналіз основних етапів еволюції тракторів у світі та в Україні, визначено роль вітчизняних підприємств у цьому процесі, проаналізовано особливості управління, наукового та кадрового забезпечення галузі, представлено біографії видатних українців – тракторобудівників, інженерів-конструкторів, науковців. Запропоновані нові методологічні підходи та розроблено концепцію періодизації історії вітчизняного тракторобудування в аспекті світового розвитку.
Монографія може бути цікавою для науковців, викладачів, фахівців із питань історії науки і техніки, історії України, аспірантів, студентів.


2. Soviet tractors on stamps. - Kharkiv: "Kollegium", 2014. - 84 p.

Book is devoted to hictorical matters of tractorbuilding in aspect of philately and notaphily. there are descriptions of agricultural plots on stamps and banknotes of the different countries devoted to tractor subjects.

This book could be interesting for some experts and keen people to whom collecting problems are not indifferent, who are fond of the history of development the mechanical engineering in our country and in the world.

3. Тракторы на почтовых изделиях, денежных знаках, лотерейных билетах (по материалам частной коллекции автора). - Харьков: "Токарских", 2011. - 72 с.

Работа посвящена вопросам истории тракторостроения в аспекте филателии и бонистики. В книге приведены описания сюжетов, посвященных тракторной тематике на марках и банкнотах разных стран.

Рассчитана на специалистов, интересующихся людей, которым небезразличны проблемы собирательства, а также истории развития машиностроения в нашей стране и мире.

4. Тракторостроение: история и фалеристика. Историко-фалеристический очерк на основании коллекции Кривоконя А.Г. - Харьков: ЧП "Токарских", 2010. - 232 с.

История тракторостроения неотъемлема от истории нашего государства. Главной целью книги является историко-фалеристический ретроспективный анализ пути, пройденного предприятиями тракторостроения.

В книге отражены легендарные этапы зарождения и развития тракторостроения, раскрыта система поощрения знаками, значками и медалями СССР в указанной отрасли.

Книга иллюстрирована, рассчитана на широкий круг лиц, коллекционирующих значки и интересующихся историей отечественной промышленности.

gallery/img_20190318_150758
Soviet tractors on stamps - Kryvokon O.G.